مزایاي حاصل از فرآوری خوراک مدت ها پیش برای صنعت طیور مشخص شده است. به کرات مشاهده شده است که روش های فرآوری خوراک شامل پلت سازی و اکستروسیون همراه با مزایایی از نظر کار با خوراک و عملکرد حیوان می باشد. امروزه بیشتر خوراک های طیور پس از مخلوط شدن تحت نوعی فرآوری قرار می گیرند. بهبود عملکرد می توانند در اثر افزایش ارزش خوراک بدلیل استریلیزه شدن افزایش خوش خوراکی و نیز بهبود قابلیت دسترسی مواد مغذی باشد. علاوه بر این فرآوری خوراک می تواند احتیاجات مواد مغذی را از طریق تاثیر بر فعالیت های مرتبط با مصرف خوراک تغییر دهد. پرندگان انرژی کمتری را جهت مصرف خوراک به کار خواهند برد لذا انرژی بیشتری جهت رشد در دسترس خواهند داشت. ارزش واقعی فرآیند پلت سازی می تواند بر آیندی از متغیرهای فوق باشد. مسئله اصلی کیفیت نهایی(خوراک) می باشد. در مورد خوراک پلت این موضوع از روی درصد پلت های سالم در دانخوری و نه در کارخانه خوراک سازی تعیین می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *