سوپر استارتر

« سوپر استارتر » مخصوص سنین ابتدایی جوجه‌ها با دوره مصرف (۰-۷ روزگی) مشخصات محصول – شکل ظاهری: پلت با سایز ۱٫۸ میلی‌متر – بسته بندی: کیسه لمینت دولایه به وزن ۲۵ کیلو – زمان مصرف: از ابتدای ورود جوجه به سالن تا ۷ روزگی – مقدار مصرف: حدوداً ۱۷۰گرم به ازای هر قطعه جوجه

پیش دان یک

« پیش دان یک » خوراک پلت، برای سنین ۸ تا ۱۴ روزگی مشخصات محصول – شکل ظاهری: خوراک پلت شده با سایز ۲٫۲میلی‌متر – بسته‌بندی: کیسه لمینت دو لایه به وزن تقریبی ۴۲ کیلوگرم – زمان مصرف: دوره سنی ۸ تا ۱۴ روزگی – مقدار مصرف:حدود ۳۰۰ گرم به ازای هر قطعه جوجه جدول

پیش دان دو

« پیش دان دو » خوراک کرامبل، پلت شده برای سنین ۱۵ تا ۲۱ روزگی مشخصات محصول – شکل ظاهری: خوراک کرامبل، پلت شده با سایز ۳میلی‌متر – بسته‌بندی: کیسه لمینت دو لایه به وزن تقریبی ۴۲ کیلوگرم – زمان مصرف: دوره سنی ۱۵ تا ۲۱ روزگی – مقدار مصرف:حدود ۶۰۰ گرم به ازای هر

میان دان یک

« میان دان یک » برای سنین ۲۲ تا ۲۸ روزگی مشخصات محصول – شکل ظاهری: پلت کامل با سایز ۳٫۵ میلی‌متر – بسته بندی: کیسه لمینت دولایه به وزن تقریبی ۴۲ کیلوگرم – زمان مصرف: در دوره سنی ۲۲ تا ۲۸ روزگی – مقدار مصرف: حدود ۹۰۰ گرم به ازای هر قطعه جوجه  

میان دان دو

« میان دان دو » برای سنین ۲۹ تا ۳۵ روزگی مشخصات محصول – شکل ظاهری: پلت کامل با سایز ۳٫۵ میلی‌متر – بسته بندی: کیسه لمینت دولایه به وزن تقریبی ۴۲ کیلوگرم – زمان مصرف: در دوره سنی ۲۹ تا ۳۵ روزگی – مقدار مصرف: حدود ۱۱۰۰ گرم به ازای هر قطعه جوجه  

پس دان یک

« پس دان یک » برای سنین ۳۶ تا ۴۲ روزگی مشخصات محصول – شکل ظاهری: پلت کامل با سایز ۴٫۵ میلی‌متر – بسته‌بندی: بصورت کیسه لمینت دولایه به وزن تقریبی ۴۲کیلوگرم – زمان مصرف: در دوره زمانی ۳۶ تا ۴۲ روزگی – مقدار مصرف: حدود ۱۳۰۰ گرم به ازای هر قطعه جوجه جدول آنالیز

پس دان دو

« پس دان دو » برای سنین ۴۳ روزگی به بعد درصورتیکه بارگیری با وزن بالا مدنظر باشد مشخصات محصول – شکل ظاهری: پلت کامل با سایز ۴٫۵ میلی‌متر – بسته‌بندی: بصورت کیسه لمینت دولایه به وزن تقریبی ۴۲کیلوگرم – زمان مصرف: از ۴۳ روزگی به بعد در صورتیکه بارگیری با وزن بالا مدنظر باشد